Comparisons in the making: youth accounts of cannabis use in Swedish addiction treatment

Araştırmalar, esrarın esrar kültürleri arasında farklı şekilde anlaşıldığını gösteriyor. İsveç’te genç esrar kullanıcıları, savunmasız, sorunlu ve uyuşturucu liberal tutumlarını giderek daha fazla kucaklayan kişiler olarak görülüyor. Düşük yaygınlık oranlarına rağmen, gençlerin esrar kullanımı, yasaklanması gereken yüksek profilli bir sorun olarak kabul edilmektedir. Önceki araştırmalar, İsveç bağımlılık tedavisindeki personelin, genç kullanıcıları mantıksız hale getirerek kararlı müdahaleleri meşrulaştırdığını gösteriyor. Tedavi gören gençler bunun yerine esrar kullanmaya başlamanın ve bırakmanın bilinçli kararlar olduğunu iddia etti. Bu makalede, İsveç’te bağımlılık tedavisi gören 18 genç danışanla yapılan röportajları tekrar gözden geçiriyoruz ve verileri karşılaştırmalara odaklanarak inceliyoruz (örneğin, A, B’den farklıdır). Karşılaştırmayı, açıklamaların mantıksal bir sonucu olarak değil, anlatı kimliğinin oluşumunda bir araç olarak algılıyoruz. Gençlerin esrar kullanımına ilişkin açıklamalarında neyin karşılaştırıldığını ve bu karşılaştırmaların onların refah, benlik ve ortam hakkındaki düşünceleri hakkında ne ortaya koyduğunu soruyoruz. Görüşülen kişiler, esrar tartışırken kültürel, kurumsal ve örgütsel anlatılara dayanan karşılaştırmalar kullandılar. Birlikte ele alındığında, hesapları güçlü uyuşturucu etkileri, neoliberal öznenin önceliği ve esrar bağımlılığının potansiyeli hakkındaki fikirleri somutlaştırdı. Bu hesapların uyuşturucu yasağına meydan okumaktan ziyade ayna olup olmadığını tartışıyoruz.