Genç Hayatı Önemli

Uyuşturucu kullanımı Türkiye’de ve dünyada ciddi bir toplumsal sorundur. Uyuşturucu kullanımı bireylerin sosyal, ekonomik, fiziksel yaşamını ve zihinsel gelişimini olumsuz etkiler. Tüm uyuşturucu maddeler içinde en yaygın ve en çok kullanılan uyuşturucu madde esrardır.

Esrar, tüm psikoaktif uyuşturucuların en yaygın kullanılanları arasındadır. Çoğu ülkede bulundurulması ve kullanılması yasa dışı olmasına rağmen, esrar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da 20 milyona yakın kişi tarafından ve dünyanın diğer bölgelerinde milyonlarca kişi tarafından düzenli olarak kullanılmaktadır (Iversen, 2000: 2). Avrupa’daki on yakalamadan yaklaşık sekizini oluşturan ve görece yüksek kullanım yaygınlığını yansıtan en yaygın olarak yakalanan uyuşturucudur (EMCDDA, 2015: 20).

Ancak genel kanının aksine esrar kullanımı belli bir süre sonra tolerans gelişimine ve bağımlılığa yol açabilmektedir. Wagner ve Anthony (2002), uzun süreli esrar kullanımının, bağımlılık kadar delta-9-tetrahidrokanabinolün (THC) etkilerine toleransa yol açabileceğini iddia etmektedir. Kenevirdeki aktif bileşen olan THC, kenevir bitkisinin sadece küçük kısımlarında, çiçekli tepelerde ve bazı yapraklarda bulunur. THC, psikoaktif etkiler üretmek için nöronların yüzeyinde bulunan kannabinoid reseptörlerini (CBR’ler) uyarır. CBR’ler, beyindeki nöral gelişim ve işlevde rol oynayan bir iletişim ağı olan endokannabinoid sistemin bir parçasıdır (UNODC, 2012: 3).

Ağır kullanıcılar için tek sorun esrar bağımlılığı değildir. Bağımlılık, düzenli kullanım süresini artırarak, kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları ve muhtemelen kanserler gibi onlarca yıllık kullanımdan sonra ortaya çıkabilecek uzun vadeli sağlık riskleri riskini de artırabilir (Hall, Renström ve Poznyak, 2016: 24). Ayrıca araştırmalar, bilişsel işlevlerin, zihinsel bozuklukların, intihar riski, düşünce ve girişimlerin uzun süreli esrar kullanımının ana sonuçları olduğunu göstermektedir. 50 İsveçli erkek asker arasında yapılan 15 yıllık bir şizofreni takip çalışması, 18 yaşına kadar esrar denemiş olan askerlerin, önümüzdeki 15 yıl içinde şizofreni teşhisi konma olasılığının, denememiş olanlara göre 2.4 kat daha fazla olduğunu buldu ( Andreasson ve diğerleri, 1987). Ayrıca, bazı araştırmalar (Timberlake, 2009; NIDA, 2017), esrarın transit halindeki diğer uyuşturucu maddelere açılan bir kapı olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle esrarın diğer narkotik maddelerle önemli bir ilişkisi vardır. Esrar göz ardı edilemeyecek kadar tehlikelidir: Diğer uyuşturucu maddelerin kullanımına geçişte ilk adım olarak hareket eder ve beyin fonksiyonlarına zarar verir.

Bu proje, başta gençler olmak üzere bireyleri bilinçlendirmeyi ve uyuşturucu (özellikle esrar) kullanımını azaltmayı amaçlamaktadır. Hedef kitlemiz 15-18 yaş arası gençler. Projenin iki aşaması var: Birincisi bağımlı gençleri kurtarmak, ikincisi de bağımlı olmayan gençleri uyuşturucu piyasasından korumak. Bu amaçla ortaklarımızla bir modül oluşturmak ve gençlerle çeşitli etkinlikler düzenlemek için toplantılar yapacağız. Ayrıca projenin bir diğer sonucu da gençlerin ilgisini çekecek kısa filmler olacak. Ayrıca, bazı akademik makaleler ve liselerdeki öğretmenler için araç setleri gibi Proje’nin fikri çıktıları da olacaktır.