Uyuşturucuyla Mücadele Müfredatı

Uyuşturucu madde kullanımı, dünya genelinde ciddi bir sosyal problemdir. Uyuşturucu kullanımı bireylerin sosyal, ekonomik, fiziksel yaşamını ve zihinsel gelişimini olumsuz etkilemektedir. Uyuşturucu maddeler içerisinde en yaygın kullanılan ve en çok ticareti yapılan esrardır. Esrarın bitkisel olmasından dolayı diğer uyuşturucu maddelere göre zararsız olduğuna dair toplumda yanlış bir kanı bulunmaktadır. Ancak kullanımı ile birlikte tolerans gelişimi ve bağımlılığa yol açması hem bireyi hem de toplumu tehdit etmektedir.

Birçok bilimsel çalışma, farklı uyuşturucu maddelere geçiş olarak görülen esrar kullanımını azaltmak için pek çok sosyal, ekonomik ve politik önlem alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu araştırmalara göre kullanıcıların büyük çoğunluğunun esrar kullanmaya ergenlik döneminde başladığı görülmektedir. Bu nedenle ergenlik döneminden itibaren özellikle okullarda ve diğer eğitim kurumlarında esrar ve esrarın olumsuz etkileri üzerine bilgilendirici çalışmalar yapılması gençlerin korunması için hayati önem taşımaktadır.

Biz de “Gençlerde Uyuşturucu Madde Kullanımının Önlenmesi” Erasmus+ Gençlik Projesi ile bu konuya dikkat çekmek ve gençler arasında uyuşturucu maddelerin zararları konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Bu amaçla Türkiye, Portekiz, Polonya ve Norveç’teki üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak alanlarında uzman akademisyen ve gençlik çalışanlarının katılımıyla bu müfredatı hazırladık.

Bu müfredatın içerisinde bulunan eğitim modülleri sayesinde gençler; uyuşturucu madde, uyuşturucu türleri, uyuşturucuların (özellikle esrar maddesinin) beyin işlevlerini, zihinsel sağlığı ve vücudu nasıl etkilediği hakkında gerçekleri öğrenme şansına sahip olacaklardır. Gençlerin merkeze alındığı eğitim içerikleriyle, aynı zamanda, gençlerin esrar kullanımının kısa ve uzun vadede oluşabilecek olumsuz etkileri hakkında farkındalık kazanmaları da sağlanacaktır. Bütün bunlara ek olarak bu çalışmadaki modüller, okuduğunu anlama gibi çeşitli becerileri ve eleştirel düşünmeyi destekleyen etkinlikleri de içermektedir. Bu etkinlikler akran etkisi, kullanıcı hikayeleri, risk faktörleri gibi konularda gençlerin öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Yapılan uzun soluklu araştırmalar ile geliştirdiğimiz modülümüz (dapy.org) ise gençler için erişimi kolay ve kullanıcı dostu bir çevrimiçi uyuşturucudan koruma ve önleme eğitim programıdır. Aynı zamanda liselerdeki öğretmenler için de bir kılavuz olarak tasarlanan bu müfredat, esrar kullanımının olumsuz etkileri konusunda farkındalık sağlamaya dönüktür. Umut ederiz ki bu çalışmayla birlikte bireye, aileye ve topluma ciddi zararları olan uyuşturucu madde kullanımının azaltılmasına yönelik mütevazı ancak önemli bir katkıda bulunmuş oluruz.